• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Rola Internetu rzeczy (IoT) w monitorowaniu zdrowia pacjentów

Niemało osób bezbłędnie wie co to są media. Niemniej jednak czego tak w rzeczywistości dostarczają nam media? Czy informacje oraz zdarzenia są zawsze prezentowane sumiennie a wiadomości sprawdzone. Skąd jesteśmy w stanie wiedzie czy media nas nie okłamują? Są rozmaitego typu środki masowego przekazu. Środki masowego przekazu publiczne oraz środki masowego przekazu komercyjne. Media komercyjne utrzymują się zwykle z reklam. Obserwując stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Środki masowego przekazu publiczne w większości wypadków oraz utrzymują się w kluczowej mierze z abonamentu, lecz również z reklam. Środki masowego przekazu dzielimy również na prasę, radio i telewizję a również witryny rodzaju ANCHOR. Media dzielimy też na nowe media oraz stare media. Nie każdy również zastanawiał się jaką rolę pełnią środki masowego przekazu? I jak na nas oddziałują. Niejednokrotnie to na bazie mediów i wiadomości w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie i na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, tworzymy swój światopogląd. Media mają kolosalny wpływ na nas, odbiorców. I niejednokrotnie to wykorzystują. Wobec tego kapka sceptycyzmu nigdy nie zaszkodzi jeśli chodzi o środki masowego przekazu.

1. Usługi

2. Przeczytaj więcej

3. Informacje

4. Znajdź więcej

5. Przejrzyj

Categories: Medycyna

Comments are closed.